Privacy verklaring

Privacyverklaring Tennisvereniging Elden

Op het handelen van TV Elden is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG beschermt de positie van het individu: organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben meer verplichtingen gekregen. Dat geldt ook voor TV Elden. De vereniging respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring van TV Elden kunt u lezen welke gegevens worden verzameld, waarvoor deze dienen en hoelang deze worden bewaard. Voor de ledenadministratie gebruikt de vereniging een pakket van AllUnited. Ook de clubapp is afkomstig van deze leverancier. Voor het privacybeleid van AllUnited verwijzen wij u naar hun website (www.allunited.nl).

De volledige privacyverklaring van TV Elden vindt u hier.