Tarieven en informatie over het lidmaatschap

U kunt zich bij tennisvereniging Elden aanmelden als lid via een online inschrijfformulier.

De afschrijving voor de betaling van de contributie kan naar keuze ineens of in vier kwartaaltermijnen geschieden. Op het inschrijfformulier kunt u dit aangeven.

Wij verzoeken u daarnaast een goed gelijkende pasfoto mee te sturen. De foto (kleur en zwart/wit zijn toegestaan) is bedoeld voor het aanmaken van de KNLTB-spelerspas. Denkt u er aan de digitale bestanden een duidelijke naam te geven (bijvoorbeeld: T. Visser geboren op 27-08-1956: tvisser270856.jpg)

Wat gebeurt er nadat ik mijzelf heb ingeschreven?
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt u als lid geregistreerd. Zodra u lid bent, krijgt u daarover zo spoedig mogelijk bericht.

Wat kost het om lid te worden?

Inschrijfgeld 2024

Junioren €15  
Senioren €25

Contributie 2024

Senioren (vanaf 18 jaar)*    € 198,00
 Dagleden **  € 152,50
 Niet spelende leden **  € 39,75
Junioren (4 tot en met 10 jaar) * € 62,25
Junioren+ (van 11 t/m 13 jaar)* € 84,75
Junioren+ (van 14 t/m 17 jaar)* € 112,75

Bovenstaande contributies zijn gebaseerd op 12 maanden.
* De leeftijd die een lid bereikt in het jaar van lidmaatschap is bepalend voor de leeftijdscategorie. (Bijvoorbeeld: geboren op 31 december 2006 ––> Heel seizoen 2024 seniorlid.)
** Met ingang van 1-1-2012 kunnen nieuwe leden zich niet meer als daglid aanmelden. Voor bestaande leden verandert er niets. Onder een daglid wordt verstaan een lid dat alleen op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur gerechtigd is om vrij te tennissen.

Incassodata TV Elden
Ten behoeve van de incasso van contributies en lessen worden door TV Elden de volgende data gehanteerd (tenzij er speciale afspraken zijn gemaakt): Kwartaaltermijnbetalingen van de contributie rond de eerste werkdag in januari, april, juli en oktober. Eenmalige incasso’s rond de 1e van de maand van factuurdatum. 

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op? 
U kunt uw lidmaatschap schriftelijk, per e-mail of via de website, bij persoonlijke gegevens, opzeggen. Dit dient uiterlijk voor 31 december van het kalender jaar te geschieden, daarna volgt stilzwijgende verlenging voor een jaar.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, kunt u uw opzegging sturen naar:

Ledenadministratie TV Elden
Louise Hengeveltlaan 23
6665BX Driel

Indien u per e-mail wilt opzeggen, kun u een e-mail sturen naar ledenadministratie@tvelden.nl