Vertrouwenspersoon

Een sportvereniging moet een veilige omgeving zijn. TV Elden heeft een vertrouwenspersoon en een uitgebreid beleidsplan.

De vertrouwenspersoon van onze vereniging is Mevr. Elly Schoenmaker.
Zij is te bereiken via telefoonnummer 026-3816258 of per e-mail op schoenmaker@hotmail.nl.

Beleidsplan Seksuele Intimidatie TV Elden
De (amateur) sportwereld wordt de laatste jaren regelmatig opgeschrikt door meldingen van seksuele intimidatie of erger, seksueel geweld. Naar aanleiding hiervan hebben veel sportverenigingen, zo ook T.V. Elden,  een beleidsplan opgesteld waarin wordt opgenomen hoe hier binnen de vereniging mee moet worden omgegaan. Hieronder vindt u een samenvatting van ons beleidsplan.

Sfeer en cultuur op de vereniging
De basis van alle preventie is te zorgen voor een verenigingscultuur waarin mensen respectvol met elkaar omgaan. De omgang moet gericht zijn op gelijkwaardigheid en veiligheid van meisjes en jongens, mannen en vrouwen, van welke leeftijd, geaardheid en afkomst dan ook. Een respectvolle en open sfeer maakt het mogelijk dat moeilijkheden op allerlei gebieden bespreekbaar zijn. Klachten en kritiek worden doorgaans pas geuit als mensen weten dat zij serieus worden genomen en er niet persoonlijk op worden aangekeken.

Seksuele intimidatie

‘Alledaagse’ seksuele intimidatie
Bij de meest voorkomende vorm van seksuele intimidatie, hier ‘alledaagse’ seksuele intimidatie genoemd, kan bijna iedereen zich wel iets voorstellen. Gedrag waar de één zich niet aan stoort, maar waar een ander zich behoorlijk ongemakkelijk bij voelt. Dat maakt deze vorm van seksuele intimidatie ook meteen de meest ingewikkelde: het is een groot grijs gebied, waarvan de grenzen van persoon tot persoon verschillen.
Toch is het heel belangrijk oog te hebben voor deze, vaak als ‘onschuldig’ betitelde vormen van seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Vaak zijn kinderen en jongeren het slachtoffer, maar ook volwassenen maken het mee. Het overkomt meisjes, jongens, vrouwen en mannen.

Seksuele intimidatie in de sport
Seksuele intimidatie in de sport komt voor tussen sporters onderling, tussen kaderleden/trainers onderling en tussen kader/trainer en sporters. Aandacht voor alledaagse seksuele intimidatie in de sport wil niet zeggen dat mensen elkaar niet meer mogen aanraken of dat er geen geintjes meer kunnen worden gemaakt. Maar als het duidelijk is dat één of meerdere personen er niet van gediend zijn, moet het ophouden.

De schade die slachtoffers van seksuele intimidatie oplopen kan ernstig zijn. Zwijgen over vermoedens of signalen kan tot gevolg hebben dat de situatie voortduurt of dat ook anderen het slachtoffer worden. Het is daarom belangrijk dat aan de leden de mogelijkheid geboden wordt, om aan een vertrouwenspersoon (vermoedens van) seksuele intimidatie of misbruik binnen de vereniging te kunnen melden. Daarbij moet duidelijk zijn dat een melding niet gelijk staat aan een beschuldiging. De rol van de vertrouwenspersoon is de eerste opvang, probleemverkenning, bespreken van mogelijke oplossingen en eventueel helpen bij het aangaan van een gesprek met anderen, soms doorverwijzen naar hulpverleners of politie. Belangrijk is dat de melder kan rekenen op strikte vertrouwelijkheid.

De Vereniging Overzicht