Update padel: 'participatienotitie'

Het was nogal een verrassing, maar drie weken geleden kwam in verband met de vergunningaanvraag voor padelbanen nog een eis uit de hoge hoed van de gemeente Arnhem. 

TV Elden moest een zogenoemde participatieavond organiseren voor omwonenden, wat betekent dat zij de gelegenheid moesten krijgen vragen te stellen over de gang van zaken rond de geplande aanleg. Een en ander moest vervolgens verantwoord worden in een participatienotitie die uiterlijk 2 juli moest zijn ingeleverd. Bestuur en padelcommissie hebben daarom een vragenuur georganiseerd op 27 juni jongstleden, waarvoor ongeveer 70 omwonenden zijn uitgenodigd. De bijeenkomst werd mager bezocht, wat wel te verwachten was: veel omwonenden zijn lid van de vereniging of hebben daar familie of vrienden spelen, en zijn dus op de hoogte van de vergunningaanvraag. Lang verhaal kort: over de bijeenkomst, de aanloop en de afloop is een notitie geschreven, die op tijd naar de gemeente is doorgestuurd. Voor wie helemaal op de hoogte wil zijn van de stand van zaken rond padel: de notitie vindt u als bijlage.

Downloads:

Nieuws Overzicht