Voortgang padel

De vergunningaanvraag is naar ODRA. Gemeente Arnhem bereid extra te investeren.

De vergunningaanvraag voor padelbanen is in een nieuwe fase gekomen. Anderhalve week geleden zijn de aanvullende stukken door de afdeling Vastgoed van de gemeente ingediend bij de ODRA, de OmgevingsDienst Regio Arnhem. Dat betreft onder meer Wateronderzoek, Akoestisch Onderzoek en een Onderzoek Lichthinder. De ODRA gaat zich hierover buigen. Hopelijk maken ze daar een beetje vaart mee. De extra onderzoeken komen overigens voor rekening van de gemeente.

Door de vertraging die de aanvraag inmiddels heeft opgelopen, zijn de kosten voor de aanleg van padelbanen hoger geworden. Daar is budget voor nodig. Verder heeft de gemeente Arnhem besloten het totale aantal banen uit te breiden naar 25. Daar zijn er inmiddels tien van gerealiseerd (TV Schuytgraaf 3, Sportcentrum Valkenhuizen 4, ATV Groene Kamer 3). Om de aanleg van de overige vijftien banen mogelijk te maken heeft het college aan de raad voorgesteld om 700.000 euro extra te investeren (in totaal 1,4 miljoen euro) voor de aanleg. De investering is voor de gemeente kostenneutraal. De tennisverenigingen tekenen een huurcontact en betalen een huurprijs die deze kosten dekken.
Afgelopen woensdag 31 januari besprak de raad in een Raadskamervergadering dit voorstel. Twee leden van onze vereniging hebben deze vergadering als publiek bijgewoond. Raadsleden stelden onder meer vragen over het geluid, de bedreigingen voor flora en fauna, de aantallen padelbanen, het betrekken van de buurt en Gelrepasleden. Wethouder Bob Roelofs, die onder meer sport in zijn portefeuille heeft, zegde toe om navraag te doen naar het aantal Gelrepasleden van tennisverenigingen en de raad hier over te informeren. Deze week (week 6) staat het onderwerp als hamerstuk op de agenda.

Een van de raadsvragen verdient iets meer aandacht, namelijk ‘waarom de gemeente Arnhem de commerciële partijen buiten de deur probeert te houden’. De wethouder lichtte toe dat de gemeente ervoor heeft gekozen om padel in te zetten bij de Arnhemse tennisverenigingen. Daarmee blijft de padelsport breed toegankelijk en wordt geïnvesteerd in de vitaliteit van de tennisverenigingen. Er blijft overigens ruimte voor commerciële partijen, benadrukte de wethouder. Te verwachten is wel dat commerciële padelbanen niet of nauwelijks concurrerend te realiseren zijn.

Onderstaand de link naar het volledige raadsvoorstel:

Raadsvoorstel 'Arnhem investeert in Padel' (deel 2)

Nieuws Overzicht