Dagelijks bestuur en commissies

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Het zal u duidelijk zijn dat onze tennisvereniging zonder de inzet van de leden niet kan functioneren en daar zijn we als leden gezamenlijk verantwoordelijk voor. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vereniging ligt bij de algemene ledenvergadering, die voor de uitvoering van haar besluiten een bestuur heeft gekozen. Eenmaal per jaar, meestal in februari, legt het bestuur verantwoording af en presenteert het voor het komende jaar het voorgenomen beleidsplan.

Samenstelling van het dagelijks bestuur: 


Joost Baijens, Voorzitter
voorzitter@tvelden.nl


Bram de Ruiter, secretaris
secretaris@tvelden.nl


Louis Eilers, penningmeester
penningmeester@tvelden.nl

Verder telt de vereniging een aantal commissies die zich bezighouden met competitie, jeugd, accommodatie, bar en sponsoring.

Contactgegevens commissies:

Krista van der Sluis
Jeugdcommissie
jeugdcommissie@tvelden.nl
Wing-Hoo Li
Technische commissie
technischecommissie@tvelden.nl
Heleen Weeda
Accommodatiecommissie
accommodatiecommissie@tvelden.nl

 

Sef Hovens
Barcommissie
barcommissie@tvelden.nl
Rob Peters
Sponsorcommissie
sponsorcommissie@tvelden.nl

Wilt u meer weten over de taak- en functieomschrijving binnen de tennisvereniging? Hiervoor heeft de KNLTB een adviesbrochure opgesteld. Uiteraard staat het iedere vereniging vrij om het takenpakket zelf te verdelen. Hoe beter alle taken verdeeld zijn, des te beter een bestuur functioneert.

 

De Vereniging Overzicht