Aanmelden of afmelden

Uiteraard vinden wij het erg leuk als u lid wilt worden van onze vereniging! Wij heten u dan ook alvast van harte welkom. 

Wel hebben wij enkele gegevens van u nodig. Vult u daarom onderstaand formulier in en klik op ‘versturen’. 
De ledenadministratie zal uw aanmelding in behandeling nemen en vervolgens contact met u opnemen.

Bekijk hier de tarieven

Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen, kunt u dat schriftelijk of per e-mail doen. Een opzegging dient voor 31 december van het kalenderjaar te geschieden, daarna volgt stilzwijgende verlenging voor een jaar. 
Indien u schriftelijk wilt opzeggen, kunt u een bericht sturen naar:

Ledenadministratie TV Elden
Louise Hengeveltlaan 23
6665BX Driel

Indien u per e-mail wilt opzeggen, kunt u een e-mail sturen naar: ledenadministratie@tvelden.nl