U kunt zich bij tennisvereniging Elden aanmelden voor lidmaatschap via een online inschrijfformulier

De afschrijving voor betaling van contributie kan naar keuze ineens of in vier kwartaal termijnen geschieden. Op het inschrijfformulier kunt u dit aangeven.

Wij verzoeken u daarnaast een goed gelijkende pasfoto op te sturen naar de ledenadministratie.

Ledenadministratie TV Elden
Alkmaarsingel 216
6843 WR Arnhem

De foto (kleur en zwart/wit zijn toegestaan) is bedoeld voor het aanmaken van de KNLTB-spelerspas.
Noteert u op de achterzijde van de foto uw naam en geboortedatum.

Het is ook mogelijk uw pasfoto digitaal in .jpg formaat aan te leveren via e-mail. Als u hier voor kiest, denkt u er dan aan de digitale bestanden een duidelijke naam te geven (bijvoorbeeld: T. Visser geboren op 27-08-1956: tvisser270856.jpg)

ledenadministratie@tvelden.nl

Wat gebeurt er nadat ik mijzelf heb ingeschreven?

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt u als lid geregistreerd. Zodra u lid bent, krijgt u daarover zo spoedig mogelijk bericht.

Wat kost het om lid te worden?

Inschrijfgeld 2022
Junioren € 15,00
Senioren € 25,00

Contributie 2022
Senioren (vanaf 18 jaar)* € 180,00
Dagleden ** € 138,50
Niet spelende leden ** € 36,00
Junioren (4 tot en met 10 jaar) * € 56,50
Junioren+ (van 11 t/m 13 jaar)* € 77,00
Junioren+ (van 14 t/m 17 jaar)* € 102,50

Bovenstaande contributies zijn gebaseerd op 12 maanden.
* De leeftijd die een lid bereikt in het jaar van lidmaatschap is bepalend voor de leeftijdscategorie. (Bijvoorbeeld: geboren op 31 december 2004 ––> Heel seizoen 2022 seniorlid.)
** Met ingang van 1-1-2012 kunnen nieuwe leden zich niet meer als dag-lid aanmelden. Voor bestaande leden verandert er niets. Onder een dag-lid wordt verstaan een lid, dat alleen op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur gerechtigd is om vrij te tennissen.
Incasso data TV Elden. Ten behoeve van de incasso van contributies en lessen worden door TV Elden de volgende data gehanteerd (tenzij er speciale afspraken zijn gemaakt): Kwartaaltermijn betalingen contributie rond de eerste werkdag in januari, april, juli en oktober. Eenmalige incasso’s rond de 1e van de maand van factuurdatum. Termijn betalingen lespakketten junioren rond 1 maart en rond 1 september.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

U kunt uw lidmaatschap schriftelijk of per email opzeggen. Dit dient uiterlijk voor 1 december van het kalender jaar te geschieden, daarna volgt stilzwijgende verlenging voor een jaar.

Indien u dit schriftelijk wil doen, kunt u uw opzegging sturen naar:

Ledenadministratie TV Elden
Alkmaarsingel 216
6843 WR Arnhem

Indien u per mail wilt opzeggen, kun u uw mail sturen naar: ledenadministratie@tvelden.nl