Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Samenstelling van het dagelijks bestuur:

Joost Baijens
Bram de Ruiter
Louis Eilers
Sef Hovens
Heleen Weeda
Saskia van Toorn
Rob Peters
Wing-Hoo Li
Technische Commissie

Algemene bestuurstaken:

 • deelname aan bestuursvergaderingen;
 • bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan;
 • overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn;
 • het bestuur sluit zelfstandig of na goedkeuring van de ALV arbeidsovereenkomsten af en zegt ze op;
 • het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de betaalde krachten en voor het voeren van  functioneringsgesprekken;
 • is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden;
 • zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden;
 • begeleidt nieuwe bestuursleden;
 • laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen;
 • luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid;
 • onderhoudt contacten met (de co√∂rdinator Verenigingen van) de KNLTB en met collega functionarissen.

Het zal u duidelijk zijn dat onze tennisvereniging zonder de inzet van de leden niet kan functioneren en daar zijn we als leden gezamenlijk verantwoordelijk voor. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vereniging ligt bij de algemene ledenvergadering, die voor de uitvoering van haar besluiten een bestuur heeft gekozen. Eenmaal per jaar, meestal in februari legt het bestuur rekening en verantwoording af en presenteert voor komend jaar het voorgenomen beleidsplan.

De organisatie is te zien in het organogram van TV Elden.

Wilt u meer weten over de taak- en functieomschrijving binnen de tennisvereniging?

Hiervoor heeft de KNLTB een adviesbrochure opgesteld. Uiteraard staat het iedere vereniging vrij om het takenpakket zelf te verdelen. Hoe beter alle taken verdeeld zijn, des te beter een bestuur functioneert.