Geen categorie

Nieuwsbrief: van de voorzitter Joost Baijens

Beste leden,

Vol trots liep ik deze zonnige zaterdagmorgen op ons mooie tennispark. Er waren een aantal banen bezet, er werd training gegeven door Ton, de groundsman en een aantal andere vrijwilligers waren druk bezig de banen te onderhouden en bladvrij te houden én……iedereen van de barcommissie was druk bezig met de verbouwing van de kantine. Een mooi begin van deze zaterdagochtend.

Bestuur
Ondanks de Coronacrisis werken we met het hele bestuur hard aan de ontwikkeling van de club. Hierbij gaan we uit van onze visie: Samen, duurzaam en lokaal. Deze visie is door het vorige bestuur ontwikkeld en zetten we met het nieuwe bestuur voort. Door de komst van Louis Eilers als penningmeester is het dagelijks bestuur weer compleet.

Verbouwing kantine
De verbouwing van de kantine is in volle gang. Met hulp van Bob, een horecatijger in hart en nieren, zijn de contouren van de nieuwe kantine zichtbaar. Naast het zichtbare is er helaas ook veel achterstallig onderhoud. Er zijn veel gebreken naar boven gekomen die ervoor zorgen dat we veel extra moeten doen om de kantine veilig, duurzaam en mooi te krijgen. Het duurt hierdoor wat langer, en het achterstallige onderhoud brengt meer kosten met zich mee, maar het resultaat zal straks geweldig zijn. Laten we hopen dat we de opening van de vernieuwde kantine snel met elkaar kunnen vieren.

Verdere verduurzaming
Onze tennisvereniging verbruikt meer stroom dan toegestaan. We hebben de opdracht gekregen om hier snel wat aan te doen. De onderzoeken om snel minder energie te verbruiken zijn al enige tijd afgerond . Één van onze vrijwilligers zal in de ledenvergadering van 2021 een plan presenteren waarbij we veel energie gaan besparen.
Ook de barcommissie is duurzaam en lokaal bezig. Bij het openen van de kantine wordt er straks een nieuw assortiment gepresenteerd waarbij wordt samengewerkt met lokale ondernemers en sponsors. Een mooie ontwikkeling!

Samenwerken
Het nieuwe bestuur wil zichtbaar zijn en samen met de leden zorgen voor ontwikkeling. Een veel gehoord ontwikkelingspunt is het werven en behouden van nieuwe leden. We zijn druk bezig om hiervoor een plan te ontwikkelen.
Zodra de kantine weer open mag zullen we als bestuur iedere eerste woensdag van de maand tussen 19 uur en 20 uur aanwezig zijn om nieuwe leden welkom te heten en om met bestaande leden in gesprek te gaan over de club. Ik hoop dat als u ideeën, ontwikkelingspunten of iets anders heeft u één van deze avonden aanwezig bent om het met ons te delen.

Acties
Momenteel lopen er acties voor bestaande en nieuwe leden. Zo kan ieder niet lid voor de maanden november, december en januari lid worden voor € 25,-, kan iedereen gebruik maken van de actie ‘drie keer trainen voor € 25,-‘ en krijgen jeugdleden de eerste maand gratis lidmaatschap (inclusief training, wedstrijden enz). Zie de bijgevoegde flyers. Het gaat al erg goed met deze acties, maar deel ze vooral massaal en laten we hopen dat we blijven groeien!

Corona
Ondanks de corona, dichte kantine en het niet mogen dubbelen blijft het gezellig druk op de club. Zodra het kan starten we met de onderlinge wintercompetitie en ook de voorbereidingen voor de KNLTB voorjaarscompetitie zijn alweer in volle gang.
Dat is mooi en geeft ons als bestuur veel energie om verder te gaan op de ingeslagen weg!
Veel tennisplezier en wellicht tot snel op de baan,

Joost Baijens

Van het bestuur
Corona update: Naar verwachting lopen de tijdelijke extra maatregelen, genomen voor twee weken, woensdagavond af. Dit zou betekenen dat we vanaf die datum weer mogen dubbelen. Het mag duidelijk zijn, dat wanneer het kabinet anders beslist, we voorlopig blijven singelen.