nieuws

Corona regels

Net als in de horeca zijn wij als tennisvereniging verplicht om sinds 10 augustus jl. een registratie bij te houden van onze bezoekers. Geheel op vrijwillige basis willen we dan ook vragen om bij binnenkomst of wanneer je plaatsneemt op het terras een formulier in te vullen met je gegevens. Dit formulier wordt maximaal 2 weken bewaard, zoals ook is voorgeschreven in de wet.
Op alle tafels binnen en buiten zijn nummers aangebracht. Graag op het formulier je gegevens invullen en het tafelnummer vermelden. Indien nodig (en laten we hopen van niet) kan de GGD deze informatie gebruiken voor bron- en contactonderzoek. Het formulier mag je voor jezelf en je tafelgenoten invullen.

Aan de vrijwilligers willen we vragen om dit tijdens de bardienst onder de aandacht te brengen en de formulieren in te zamelen. Aan jou als bezoeker vragen we medewerking in deze.