Lesinformatie

Informatie & algemeen reglement tennislessen/trainingen

Binnen de vereniging worden er voor onze leden verschillende soorten tennistrainingen verzorgd, te weten:
 • Balvaardigheidstrainingen
 • Tenniskids-trainingen
 • Jeugdtrainingen
 • Seniorentrainingen
 • 50+ training
 • Competitieteam-trainingen
 • Conditie trainingen
 • Privé trainingen.

Deze trainingen worden gedurende de zomer- en winterperiode verzorgd door gediplomeerde tennistrainers op alle dagen van de week behalve zondag.

Algemeen reglement tennislessen:

Zomer
Vanaf 1 april worden over een periode van 26 weken (t/m eind september) 16 lessen verzorgd voor junior- en seniorleden.

Tijdens de regionale vakantieperiode van de basisschool worden geen lessen verzorgd. Vóór aanvang van de eerste les zijn per trainer de weken, waarin geen les verzorgd kan worden, bepaald.

Winter
Vanaf 1 oktober worden over een periode van 26 weken (t/m eind maart) 16 lessen verzorgd. Tijdens de herfstvakantie, kerstvakantie en de voorjaarsvakantie worden geen lessen verzorgd.

Vóór aanvang van de eerste les zijn per trainer vastgesteld welke weken, tot eind december eveneens vervallen. Vóór 1 januari wordt dit over de periode januari t/m maart vastgesteld.

Algemeen

 • Duur van de les is 1 uur (10 minuten inspelen, 50 minuten les).
 • Ballen worden verzorgd.
 • De lessen worden gegeven op de kunstgras- /Smashcourt banen.
 • Spelers die les hebben gevolgd, kunnen niet aansluitend op het lesuur afhangen. Men dient minimaal een half uur te wachten.
 • Omdat de tennislessen tegen kostprijs gegeven worden kan, na aanvang van de lescyclus, nimmer korting of restitutie verleend worden.

Aantal lessen per seizoen:

 • Aantal Tenniskids Trainingen (JTT); 16 lessen
 • Aantal Jeugd Trainingen (JT); 16 lessen
 • Aantal Senioren Trainingen (ST); 16 lessen

Les afzeggen en eventueel inhalen

Indien u de tennistraining om reden niet kan volgen wordt u verzocht de trainer hiervan bijtijds op de hoogte stellen, dan wel het antwoordapparaat van de trainers in te spreken.
Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald, tenzij er in een andere groep van ongeveer hetzelfde niveau ruimte is! Dit laatste gaat altijd in overleg met de trainer.

Leerling kan les niet bijwonen
Indien een leerling de les niet kan bijwonen moet dit zo spoedig gemeld worden bij de trainer. Er bestaat geen recht van de leerling op teruggave van lesgeld of een inhaalles. De trainer heeft de inspanningsverplichting – indien de leerling zich tijdig heeft afgemeld (minimaal de dag voorafgaand aan de les) – om waar mogelijk deze lessen te laten inhalen bij een andere groep. Dit kan alleen indien daar een leerling uitvalt en dit tijdig aangeeft!
In het geval van een langdurige uitval door ziekte of blessure zal in overleg met de trainer bekeken worden of er lessen ingehaald kunnen worden. Ook dit hangt af of opengevallen plaatsten bij andere, geschikte, lessen hiervoor ingezet kunnen worden.

Uitval van lessen door arbeidsongeschiktheid van de tennistrainer
De lessen vervallen gedurende deze periode en zullen later worden gegeven. Indien de periode van arbeidsongeschiktheid langer dan 2 lessen lijkt te gaan duren zal het Bestuur i.s.m. de betreffende trainer moeten bekijken of voor vervanging zorg gedragen moet worden en zo ja, kán worden. Indien dit niet lukt zal worden overgegaan tot terugbetaling van lesgeld aan leerlingen.

Uitval van lessen door slecht weer of onbruikbaarheid van de banen
Uitgangspunt is dat de in te halen lessen gegeven worden in een andere week.
Indien na de periode van 26 weken – rekening houdend met het vakantierecht van de trainer – blijkt dat lessen, indien sprake is van overmacht, niet gegeven konden worden, wordt de volgende risicodekking gehanteerd:

Senioren:
–  Twee uitvallessen zijn voor rekening van de leerling.

Junioren:
–  De eerste en de tweede les wanneer door het weer of de beschikbaarheid van de baan (bv door sneeuw) buitenles niet mogelijk is, gaan wel door, maar dan als theorieles in het clubhuis.
–  De derde en vierde uitval les is voor rekening van de leerling.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, kunt u contact opnemen met:

Louis van Roekel (trainer) Tel. 06-33051293 (bij voorkeur SMS)

of per mail uw vraag stellen via training@tvelden.nl.