U kunt zich bij tennisvereniging Elden aanmelden voor lidmaatschap via een online inschrijfformulier. Deze vindt u wanneer u op de button ‘lid worden’ klikt. Ook zijn er inschrijfformulieren verkrijgbaar aan de bar in het clubhuis.
Let op! Voor de automatisch incasso van de contributie hebben wij een doorlopende SEPA machtiging van u nodig. Het formulier voor afgifte van deze machtiging moet u ingevuld en ondertekend naar ledenadministratie@tvelden.nl mailen of per post sturen naar:

Tennisvereniging Elden
t.a.v. Ledenadministratie
Alkmaarsingel 216
6843WR Arnhem
Klik hier voor het SEPA machtigingsformulier.
De afschrijving voor betaling van contributie kan naar keuze ineens of in vier kwartaal termijnen geschieden. Op het inschrijfformulier kunt u dit aangeven.

Pasfoto

Wij verzoeken u daarnaast een goed gelijkende pasfoto op te sturen naar bovenstaand adres. De foto (kleur en zwart/wit zijn toegestaan) is bedoeld voor het aanmaken van de KNLTB-spelerspas.
Noteert u op de achterzijde van de foto uw naam en geboortedatum.
Het is ook mogelijk uw pasfoto digitaal in .jpg formaat aan te leveren via e-mail. Als u hier voor kiest, denkt u er dan aan de digitale bestanden een duidelijke naam te geven (bijvoorbeeld: T. Visser geboren op 27-08-1956: tvisser270856.jpg)

Wat gebeurt er nadat ik mijzelf heb ingeschreven?

Na ontvangst van het inschrijfformulier en het SEPA machtigingsformulier wordt u als lid geregistreerd. Zodra u lid bent, krijgt u daarover zo spoedig mogelijk bericht.
Wat kost het om lid te worden?
Inschrijfgeld 2020
Junioren € 15,00
Senioren € 25,00
Contributie 2020:
Senioren (vanaf 18 jaar)* € 176
Dagleden ** € 135
Niet spelende leden ** € 35,00
Junioren (4 tot en met 10 jaar) * € 55,00
Junioren+ (van 11 t/m 13 jaar)* € 75,00
Junioren+ (van 14 t/m 17 jaar)* € 100,00
Bovenstaande contributies zijn gebaseerd op 12 maanden.
* De leeftijd die een lid bereikt in het jaar van lidmaatschap is bepalend voor de leeftijdscategorie. (bijvoorbeeld: geboren op 31 december 2002 ––> Heel seizoen 2020 seniorlid!)
** Met ingang van 1-1-2012 kunnen nieuwe leden zich niet meer als dag-lid aanmelden. Voor bestaande leden verandert er niets. Onder een dag-lid wordt verstaan een lid, dat alleen op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur gerechtigd is om vrij te tennissen.
Incasso data TV Elden. Ten behoeve van de incasso van contributies en lessen worden door TV Elden de volgende data gehanteerd (tenzij er speciale afspraken zijn gemaakt): Kwartaaltermijn betalingen contributie rond de eerste werkdag in januari, april, juli en oktober. Eenmalige incasso’s rond de 1e van de maand van factuurdatum. Termijn betalingen lespakketten junioren rond 1 maart en rond 1 september.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

U kunt uw lidmaatschap schriftelijk of per email opzeggen. Dit dient uiterlijk voor 1 december van het kalender jaar te geschieden, daarna volgt stilzwijgende verlenging voor een jaar.
Indien u dit schriftelijk wil doen, kunt u uw opzegging sturen naar:
Ledenadministratie TV Elden
Alkmaarsingel 216
6843 WR Arnhem
Indien u per mail wilt opzeggen, kun u uw mail sturen naar: ledenadministratie@tvelden.nl