Reglementen

De vereniging heeft een aantal reglementen waaraan alle leden zich aan moeten houden.
Hieronder staan alle reglementen. Klik op de titel om ze te openen.

Als u vragen hebt, mail dan gerust de secretaris (secretaris@tvelden.nl)

Afhangreglement
Algemeen reglement tennislessen
Algemene voorwaarden contributie en lesgelden
Huishoudelijk Reglement
Parkreglement
Statuten