Lidmaatschap

Aanmelden – Lidmaatschap TV Elden

U kunt zich bij tennisvereniging Elden aanmelden voor lidmaatschap via een online inschrijfformulier. Deze vindt u wanneer u op de button ‘lid worden’ klikt. Ook zijn er inschrijfformulieren verkrijgbaar aan de bar in het clubhuis.

Let op!

Voor de automatisch incasso van de contributie, lesgelden etc, hebben wij een doorlopende SEPA machtiging van u nodig. Het formulier voor afgifte van deze machtiging moet u ingevuld en ondertekend naar ledenadministratie@tvelden.nl mailen of per post sturen naar:

Tennisvereniging Elden
t.a.v. Ledenadministratie
postbus 4067
6803EB  Arnhem

Klik hier voor het SEPA machtigingsformulier.

De afschrijving voor betaling van contributie kan naar keuze ineens of in vier kwartaal termijnen geschieden. Op het inschrijfformulier kunt u dit aangeven.

Pasfoto
Wij verzoeken u daarnaast een goed gelijkende pasfoto (volgens de reglementen voor rijbewijs of paspoort)op te sturen naar bovenstaand adres. De foto (kleur en zwart/wit zijn toegestaan) is bedoeld voor het aanmaken van de KNLTB-spelerspas.
Noteert u op de achterzijde van de foto uw naam en geboortedatum.
Het is ook mogelijk uw pasfoto digitaal in .jpg formaat aan te leveren via e-mail. Als u hier voor kiest, denkt u er dan aan de digitale bestanden een duidelijke naam te geven (bijvoorbeeld: T. Visser geboren op 27-08-1956: tvisser270856.jpg)


Wat gebeurt er nadat ik mijzelf heb ingeschreven?

Na ontvangst van het inschrijfformulier en het SEPA machtigingsformulier wordt u als lid geregistreerd. Zodra u lid bent, krijgt u daarover zo spoedig mogelijk bericht.

 

Wat kost het om lid te worden?

Inschrijfgeld 2017

Junioren € 15,00
Senioren € 25,00

Contributie 2017:

Senioren (vanaf 18 jaar)**     € 167,-
Dagleden ***                         € 127,50

Junioren (tot en met 13 jaar) *     €   92,50
Junioren+ (van 14 t/m 17 jaar)*   € 119,50

Bovenstaande contributies zijn gebaseerd op 12 maanden. In 2017 worden in verband met een boekhoudkundige wijziging contributies over 9 maanden (75% van genoemde bedragen) in rekening gebracht.

* De leeftijd die een lid bereikt in het jaar van lidmaatschap is bepalend voor de leeftijdscategorie. (bijvoorbeeld: geboren op 31 december 1998 ––> Heel seizoen 2017 seniorlid!)

** Met ingang van 1-1-2012 kunnen nieuwe leden zich niet meer als dag-lid aanmelden. Voor bestaande leden verandert er niets. Onder een dag-lid wordt verstaan een lid, dat alleen op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur gerechtigd is om vrij te tennissen.

*** Met ingang van 1-1-2012 kunnen nieuwe leden zich niet meer als dag-lid aanmelden. Voor bestaande leden verandert er niets. Onder een dag-lid wordt verstaan een lid, dat alleen op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur gerechtigd is om vrij te tennissen.

Incasso data TV Elden
Ten behoeve van de incasso van contributies en lessen worden door TV Elden de volgende data gehanteerd (tenzij er speciale afspraken zijn gemaakt):

Kwartaaltermijn betalingen contributie rond de eerste werkdag in januari, april, juli en oktober. Eenmalige incasso’s rond de 1e van de maand van factuurdatum.
Termijn betalingen lespakketten junioren rond 1 maart en rond 1 september.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?
U kunt uw lidmaatschap schriftelijk of per email opzeggen. Dit dient uiterlijk voor 1 december van het kalender jaar te geschieden.

Indien u dit schriftelijk wil doen, kunt u uw opzegging sturen naar:

Ledenadministratie TV Elden
Alkmaarsingel 216
6843 WR Arnhem

Indien u per mail wilt opzeggen, kun u uw mail sturen naar: ledenadministratie@tvelden.nl