Barcommissie

De Barcommissie (BC) maakt het mogelijk dat we naast het sportieve ook het gezellige element binnen onze vereniging kunnen vinden. Een grote groep vrijwilligers zorgt er het hele jaar voor dat de bar en het clubhuis er gezellig uitzien en dat u een drankje kunt nemen en een hapje kunt eten.

De BC organiseert elk jaar een nieuwjaarsreceptie en het vrijwilligersdiner, waarbij alle vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Daarnaast ondersteunt de BC bij alle overige activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.

Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen, dan kunt u de BC per e-mail benaderen via barcommissie@tvelden.nl.

Leden BC:

Jos van Huet (vz), vragen m.b.t. kassa en algemeen contactpersoon

Sef Hovens, vragen m.b.t. kassa, informatie beeldschermen en vrijwilligers

Jan van ’t Hoog, vragen m.b.t. reguliere bardienst

Sandro Agus